ข่าวเด่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบใบประกาศยกย่องบุคคลดีเด่น บุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ภาพข่าว: 

คุณธรรมหลัก 4 ประการ

ภาพข่าว: 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561

ภาพข่าว: 

Mobile Application Smart Labour 2 บริการด้านแรงงานบนมือถือ

ภาพข่าว: 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)

Syndicate content