แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)

           วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นางรตี วัลลิสุต แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล) เพื่อรายงานตัวมาปฏิบัติหน้าที่แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์