สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

              วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์็ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว