อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)

ไฟล์แนบขนาด
khaacchaangtaamaatrthaanfiimuuechbabthii_6.pdf227.59 KB