ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8)

ไฟล์แนบขนาด
atraakhaacchaangkhantamchbabthii_8.pdf118.54 KB