ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนประชานิมิตร
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 0172-3
โทรสื่อสาร 22350