ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนประชานิมิตร

 

ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร. 0 5544 0172-3 E-mail: utt.labour@gmail.com